Mostar Vrijeme

Hitna pomoć

124 ili 036/315-487


Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Ulica Kralja Tvrtka bb
036/336-000
https://www.skbm.ba/


Kantonalna bolnica Safet Mujić Mostar

Maršala Tita 294
036/503-100
http://www.kbmostar.ba/


Dom zdravlja Mostar

Mihaila Višćevića humskog bb
036/324-301
https://dzmostar.com/


Dom zdravlja Stari grad Mostar

Osmana Đikića 6
036 281-281
http://dzsgmostar.ba/


Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K

Dubrovačka bb 
036/446-445
https://www.zzo.ba/
Radno vrijeme: Pon - Pet: 7:30 - 15:30


GRADSKA LJEKARNA MOSTAR

Stjepana Radića br. 76
036/314-868
Radno vrijeme: Pon - Pet: 8:00 - 23:00, Ned: 16:00 - 23:00


Z.U. APOTEKA „STARI GRAD“

Maršala Tita 123 551-035


CENTAR ZA PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI

Ante Starčevića 347-497


CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

Fra Franje Milićevića 335-900


CENTAR ZA STARA I IZNEMOGLA LICA-OSOBE

Tekija 40 576-361


DJEČJI DOM

Južni logor bb 576-248


CENTAR ZA DJECU I OMALDINU SA POSEBNIM POTREBAMA „LOS ROSALES“

Južni logor bb 556-581

 


Stranica je u izradi...
TPL_BACKTOTOP